Juurille-hanke

Juurille- hanke


Hankkeen ydintehtävänä on löytää maaseudulla asumisen positiiviset puolet ja edistää erityisesti nuorten jäämistä omalle paikkakunnalle. Hankkeessa esitellään Kauhavalaisia kyliä,tarinoita mysteereitä,järjestetään toimintaa lapsille nuorille ja perheille,sekä kannustetaan nuoria yrittäjyyteen.Hanke edistää Kauhavan maaseutumaisten asuinalueiden vetovoimaa,aktivoi kylien ihmisiä yhteistyöhön, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja ohjaa heitä järjestämään itse aktiviteettia omalle asuinalueelle. Hanke kannustaa nuoria yrittäjyyteen ja innostaa nuoria löytämään omia vahvuuksiaan. Tavoitteena on että tapahtumat jäävät pysyväksi perinteeksi ja käytännöksi kylille.Korona vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin kerääntyä viettämään aikaan yhdessä,joten suuri paino-arvo on ensijaisesti on alle 12 hengen kokoontumisissa. 
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on järjestää erilaisia pieniä tapahtumia,kerätä aineistoa Kauhavan seudun kulttuurihistoriasta, kursseja,kyläkerhoja, leirejä ja lapsille,nuorille ja nuorille aikuisille. Aktivoidaan nuoria perustamaan yrityksiä. Tehdään Kauhavaa tutuksi kauhavalaisille ja myös lähikunnille. Nostetaan esiin kauhavalaisia pienyrityksiä ja heidän osaamistaan. Hanke edistää maaseutumaisten asuinalueiden vetovoimaa, aktivoidaan kylien ja maaseudun ihmisiä yhteistyöhön, vahvistaa sosiaalisia suhteita ja ohjata heitä järjestämään itse aktiviteettia omalle asuinalueelle. Hankkeen toivotaan myös lisäävän nuorten työllistymistä ja viihtymistä maaseudulla.Hanke auttaa myös koronan vaikutuksesta kärsiviä pienyrittäjiä ja tukea perheiden jaksamista. 
Hankkeen aikana hanketyöntekijä vierailee Kauhavan alueen kylissä ja kerää tietoa kylien omintakeisuudesta.Kyillä pyritään järjestämään monenlaista toimintaa, erityisesti lapsille,nuorille ja perheille. Koronatilanteesta riippuen toimintaa voidaan järjestää verkkotapahtumina ja striimattuna lähetyksenä. 
Hankeen aikana voidaan järjestää : 
-Kyläkerhoja oman kylän lapsille,tavoitteena työllistää nuoria. 
-Leiripäiviä kylätaloilla oman kylän teemaan sopivana. 
-Lapsi-vanhempi teema-iltoja,joissa voidaan esim. pitää grillausiltoja iseille ja lapsille. 
-Järjestetään kylän historiasta kertovia luentoja,jotka voidaan totetttaa myös etänä.Hanketyöntekijä haastattelee kyläläisiä ja kerää tietoa ja tarinoita "kyliltä"Luennoissa voidaan tutustua kylän mysteereihin ja tarinoihin, joita nuoremmat polvet eivät ole koskaan kuulleet. Kylän historian tunteminen auttaa myös uusia kyliä asukkaita kotoutumaan. 
-Erillaisia pienia tapahtumia kylän teemaan sopivalla tavalla,kuten pakopeliseikkailu perheille Häjyjen hengessä tai Aavemysteeri heijastinsuunnistus yöllä. 
-Aktivoida nuoria yrittäjiksi ja opastaa alkuun yrittäjyydessä ,yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa. 
-Tehdään Kauhavaa tutuksi myös myös lähikunnille. Kauhavalaisten yritysten kanssa tehdään yhteistyötä, ja järjestetään teemailtoja yritysten kanssa,erityisesti yksinyrittäjien ja pienten paikallisyritysten kanssa.Esimerkiksi kauneudenhoitoilta yhteistyössä kauneusalan yrittäjän kanssa. Koodaamisen alkeet teema-kurssi tietotekniikan yrittäjän kanssa.Mopon kevät/syyshuolto teemainfo autohuoltoyrittäjän kanssa jne. 
Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita maaseudun elinvoimaisuuden ja osaamisen lisäämisestä, sekä parantaa maaseutuyritysten toimintaedellytyksiä. Hanke toteuttaa Aisaparin kehittämisstrategian painopistettä "Alueen elinvoimaisuus". Hanke toteuttaa Aisaparin tavoitteita paikallisen vetovoiman lisäämisestä sekä tuo toimintaa ruohonjuuritasolle. 
Hankkeessa esitellään Kauhavalaisia kyliä,yrityksiä ja tarinoita. Eli juuri sitä mistä Kauhava voitaisiin tuntea vielä paremmin. Hanke lisää myös yksinyrittäjien ja pienten yritysten tunnettuvuutta, sekä innostaa nuoria yrittäjyyteen. Hanke tukee perheiden jaksamista ja järjestää lapsille ja nuorille mukavaa toimintaa.