Juurille-hanke

JUURILLE -hanke


Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Kauhavan kylien ja asuinalueiden kulttuurihistoriaa, vahvistaa kylien omaleimaisuutta ja identiteettiä.

Hankkeella luodaan pysyviä käytänteitä, yhteistyöverkostoja ja kannustetaan nuoria yrittäjyyteen.

Hanketyöntekijä vierailee Kauhavan alueen kylissä ja kerää tietoa, tarinoita kylien omintakeisuudesta, historiallisia dokumentaatioita tunnetuista asukkaista ja mystisistä tapahtumista sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista paikoista. Näiden teemojen tai mysteereiden ympärille rakennetaan vuorollaan eri kyliin toiminnallisia tapahtumia yhteistyössä kyläseurojen, yritysten, kaupungin museotoimen, kotiseutuyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.