Läheltä lautaselle-hanke

Läheltä lautaselle –hanke

Hankkeen tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille monipuolisia toiminnallisia tapahtumia lähiruokateeman ympärille yhteistyössä alan yrittäjien, eri toimijoiden ja mahdollisten muiden hankkeiden kanssa. Tavoitteena on luoda pysyviä käytänteitä ja toimintamalleja Härmänmaan 4H-yhdistyksen toimintaan sekä luoda yhteistyöverkosto myös hankkeen jälkeen toteutettavia tapahtumia silmällä pitäen.

Läheltä lautaselle -hankkeessa tuodaan tutuksi lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille toiminnallisin keinoin lähiruokaa sen eri muodoissa, avarretaan makutottumuksia, järjestetään maistiaisia uusista ruokalajeista ja kehitetään niistä reseptejä. Etsitään ulkomaalainen partneri kansainvälisten resepttien vaihtoon. Hankkeen aikana järjestetään kerhoja, kursseja, leirejä,tiedotustilaisuuksia, retkiä koko perheen tapahtumia ja maatiloihin tutustumisia. Kannustetaan yrittäjyyteen ja tuotteiden markkinointiin. Hankkeen jälkeen yhdistys voisi toiminnassaan tarjota jäsenilleen monipuolista tulevaisuuden lähiruokakulttuuria.

Hankkeen aikana jaetaan tietoa mm kalastuksesta, metsästyksestä ja keräily-tuotteista yhteistyössä muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Selvitetään lasten ja nuorten kiinnostusta palstaviljelyyn,sen kehittämiseen ja kokeillaan erilaisia tapoja toteuttaa palstaviljelyä uusin, innostavin menetelmin.

Hankkeen kohderyhmä ja varsinaiset hyödynsaajat ovat lapset, nuoret ja nuoret aikuiset. Myös lähialueen tuottajien toivotaan hyötyvän hankkeesta kun tietoisuus lähiruoasta ja maanviljelystä lisääntyy tulevien kuluttajien keskuudessa.