Tietosuojaseloste

Pvm: 8.5.2023

Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä 


Nimi: Härmänmaan 4h-yhdistys

Osoite: Jääkärintie 80,62420 Kortesjärvi


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Kirsi Siltamäki

Osoite: Jääkärintie 80,62420 Kortesjärvi

Sähköposti: harmanmaa@4h.fi

Puhelin: 0405246242


Rekisterin nimi:

1.harmanmaa.4h.fi-sivuston kautta kerättävät tiedot,esim.

           -Kerhoihin,kursseille,leireille ja tapahtumiin ilmoittautuminen

           -työnhakulomakkeet,ja työt alkavat -kurssi

           -muut kotisivujen lomakkeiden kautta tapahtuvat yhteydenotot

2.4H-toimintarekisteri

3.Kotipalvelun asiakkaat


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

-tiedottaminen,ja yhteydenpito

-4h-toiminnan tilastointi 4h-liitolle

-allergioiden ja sairauksien huomiointi


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät


Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja (tarvittaessa ryhmittäin):
1:Nimi,syntymävuosi,osoite,sähköpostiosoite,allergiat tai sairaudet,lupa kuvata

2.Nimi,ikä,osoite,sähköpostiosoite,puh.num.4h-jäsenyys,lupa kuvata.

2:Nimi,osoite,sähköpostiosoite,puh.num(kotipalvelun tarpeen arvioimiseen liittyvät asiat)


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Yhteydenpitotarpeen mukaan,tietoja tarkistetaan kerran vuodessa

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

-Henkilö itse täyttää tiedot harmanmaa4h.fi-sivustolla

-henkilö täyttää tiedot yhdessä kotipalvelun työntekijän kanssa


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

-Tietoja käytetään vain Härmänmaan 4h-yhdistyksen toiminnassa. Tietoja voivat käsitellä ohjaajat,kurssien vetäjät ja esim.hanketyöntekijät.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminenRekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.