Härmänmaan 4H

Härmänmaan 4H-yhdistys, on elinvoimainen yhdistys, joka haluaa toimia paikkakunnan lasten ja nuorten asialla. Härmänmaan 4H-yhdistys toimii koko Kauhavan alueella. Kerhoissa opitaan muun muassa vuorovaikutus- ja arjentaitoja. Kursseilla ja leireillä omaksutaan työtaitoja ja pelisääntöjä, joita hyödynnetään työelämässä esimerkiksi 4H-yhdistyksen toimiessa työnantajana. Nuori voi myös perustaa oman 4H-yrityksen saaden tukea yhdistykseltään ja henkilökohtaiselta yritysohjaajalta.